Stoicismus a filozofie rytířů řádu Jedi – 2. část

1. část: http://uemy.cz/stesti/stoicismus-a-filozofie-rytiru-radu-jedi-1-cast/


Dokonalost stoického mudrce představovaná jeho rozumem odráží dokonalost celé přírody, o které byli Stoici přesvědčeni, že je promyšleně organizovaná skrz naskrz. Mudrc jedná v souladu se světem a přijímá události tak, jak se dějí, protože jeho vlastní myšlení a vůle jsou slazeny s vesmírným řádem a osudem. Mudrc chápe principy, na kterých vesmír funguje. Jeho znalost přírody tedy řídí jeho chování. Nezdá se vám to podobné jako následování Síly?

Yoda říká, že Sílu vytváří život a díky němu i roste a že Síla obklopuje všechny lidi, spojuje je a prostupuje celým hmotným světem. Tento popis připomíná myšlenku starých Stoiků, kteří říkali, že „Dech života“ (Pneuma) prostupuje veškerým vesmírem. Tento „Dech života“, skládající se ze vzduchu a ohně, dává život všem tělům a řídí růst a vývoj všech živých organismů. Drží také pohromadě celý vesmír jako pasivní princip veškeré hmoty. Aktivním principem prostupujícím vesmírem je rozum, který je totožný s přírodou, osudem, prozřetelností a Diem. Když Yoda použili Sílu a telekinezí vyzvedl Lukův X-wing (raketu) z bažin Dagobahu, použil sílu vůle k tomu, aby pohnul hmotou. Vypadá to, že mistr Jedi, i když není všemocný, dokáže aktivně využít sílu rozumu, aby pohnul pasivní hmotou. Jednoduše řečeno, rytíř Jedi, který ovládá telekinezi je podoben Diovi tak, jak ho chápali Stoici. Telekineze, schopnost vnímat události vzdálené v čase i prostoru, svítící duchové zemřelých mistrů Jedi představují mystickou část Síly.

Stoikové zdůrazňovali, že etika, fyzika (studium přírody) a logika (studium mluvy, jazyka a diskuze) jsou tři vzájemně propojené odvětví filozofie. Má ve filozofie Stoiků své místo i mystika? Mystická část Síly jde proti tomu, jak Stoikové chápou hmotný svět. Yoda říká Lukovi: „Svítivé bytosti jsme my…ne tato hrubá hmota.“ Toto je potvrzeno scénami, které ukazují zesnulého Obi-Wana, Yodu a Anakina jako nehmotné, ale přitom stále viditelné světelné duchy. A protože císař byl mistr temné strany Síly, stane se z něj taky po jeho skonu svítící nehmotný duch? Nebo se stane duchem vypadajícím jako temný stín? Pro stoiky jsou takovéto úvahy naprosto absurdní. Stoici jsou materialisté věřící, že duše (mysli) jsou stejně hmotné jako je hmotné naše tělo z masa a kostí. Vysvětlovali to tím, že když duše přirozeně spolupracuje s tělem, a to je hmotné, potom i duše musí být hmotná. A proto Stoikové zavrhli existenci nehmotné duše (mysli nebo duchů) o kterých Yoda tvrdil, že to jsou ti opravdoví Yoda a Luke. Stoici věří, že člověk zanikne, když zanikne jeho tělo, zatímco zesnulí rytíři Jedi si užívají život po životě a mohou vidět živé, promlouvat k nim a někdy se jimi nechat i spatřit.

I když naturalismus Stoiků nepřipouští nadpřirozené, nehmotné duchy, tak znalost přírody mudrců je překvapivě hluboká a komplexní. Ve skutečnosti jsou mudrci neomylní a v každé situaci se dokáží zachovat správně. Mudrc provede správné kroky ve správný čas a ve správném pořadí tak, aby dospěl ke správnému cíli. Je tedy Yoda stoik, kterého vede v každé situaci rozum? Ne, Yoda cítí, že jeho kroky a rady provází Síla. Qui-Gon říká Anakinovi: „Ciť, nemysli, spolehni se na svůj instikt“. Obi-Wan říká Lukovi: „Věř svým pocitům“. Vypadá to, že osobní vlastnosti, které Stoikům dovolují užívat rozum jsou podobné těm, které mistrům Jedi, jako je Yoda, dovolují cítit a využívat Sílu.

Ale co Sithové? Císař Palpatin (Darth Sidious) vypadá, že má taky několik ctností. Podobně jako Yoda má vážnou mysl a je hluboce oddán věci, i když v jeho případě to je temná strana Síly. Císař je velmistr temné strany, nejvyšší pán ze Sithu, a to je třeba brát jako určitý znak nadvlády. A kromě toho, v Návratu Jedi, naléhá na lorda Vadera, aby byl ve svém pátrání po Lukovi trpělivý, a tím se podobá mistru Yodovi. V těchto aspektech jsou si císař a Yoda podobní. V čem se tedy opravdu liší?

O pár scén později císař říká, že Lukův soucit s otcem bude jeho zkáza. Císař vidí soucit jako slabost, ne jako sílu, jako neřest, ne jako ctnost. Stoikové odmítli soucit jako iracionální. Soucítit s někým („znepokojující vášeň (pathos)) kdo je utrápený nebo ubohý z vás taky udělá utrápeného nebo nebohého, proto je bláznovství dělat takovým společnost tím, že s nimi budeme soucítit. Na rozdíl od císaře si ale Stoici myslí, že je ctností ukázat soucit s ostatními tak, že se jim snažíme pomoci. Pomoc potřebným je dobročinnost. Dobročinnost může být motivována filantropií, laskavostí nebo třeba jen obyčejným uznáním lidské bytosti jako člena společnosti racionálních osob obývajících společný vesmír. Tato myšlenka pochází od starořeckých Stoiků, obyvatel vesmíru – kosmopolita. Císař si to o obyvatelích své říše nemyslí.

A tak i když má císař, z pohledů Stoiků, pravdu v tom, že soucítit je slabost, tak se mýlí v tom, že je krutý a nedokáže projevit soucit těm, kterým může pomoct. Z pohledu Stoiků je jeho logika Sithů zvrácená. Co dělá temnou stranu Síly temnou? Logika filozofie Sithů se ukazuje v rozhovoru mezi Lukem a lordem Vaderem. Císař a lord Vader chtějí přetáhnout Luka k temné straně síly. Luke ucítí morální dilema, které lord Vader má a přeje si návrat svého otce k světlé straně Síly. Lord Vader říká Lukovi: „Neznáš pravou moc temné strany Síly. Já musím poslouchat svého mistra.“

Síla je něco, co může směřovat k dobrému nebo zlému konci. Obi-Wan, Yoda a všichni ostatní „dobří“ rytíři Jedi používají sílu k tomu, aby dosáhli svého, stejně tak jako lord Vader a císař. Yoda ale říká, že síla je jeho spojenec, lord Vader je, na rozdíl od něj, sluhou temné strany. Lord Vader je chycen do její pasti, protože musí poslouchat svého mistra, císaře. Podstatou temné strany Síly je tedy nadvláda nad jinými, tyranie. Sithská logika vypadá následovně: 1. Hněv vede k nenávisti. 2. Nenávist vede k agresivitě zaměřené na ovládnutí druhých. 3. Ovládnutí druhých přináší skutečnou moc. 4. Skutečné moci se nedá odolat. Když Luke usekne svým světelným mečem lordovi Vaderovi pravou ruku, tak mu císař gratuluje: „Tvůj hněv tě učinil silnějším.“ Ale Luke odmítne zabít lorda Vadera, tak jak si přeje císař, a ten se proto pokusí zničit vzpurného rytíře Jedi. Císař, temný pán ze Sithu, Darth Sidious, je také šiřitel hrůzy, nenávisti a krutosti. Má škodolibou radost a užívá si utrpení druhých. Dávní Stoici měli s tyrany své vlastní zkušenosti, např. z Cambysem z Persie, Hippiasem z Athén nebo Gaiem Caligulou. Tito tyrani, společně s císařem Palpatinem jsou v příkrém rozporu s Marcem Aureliem, který vládl Římské říši v letech 161 až 180 po Kristu. Jeho laskavost a čestnost je dobře poznat z jeho Meditací. Stoici nikdy nezneužívají druhé. Místo toho se Stoici zaměřují na emoční soběstačnost a kultivují svojí duševní disciplínu. To znamená, že stoický mudrc uspěl v dokonalém poznání sebe sama díky tomu, že dostal pod kontrolu své touhy a vzdal se všech neřestí. Luke proto stoicky naléhá na lorda Vadera, aby se vzdal svého hněvu. Naneštěstí, lord Vader je již tak dlouho pod vlivem nenávisti, že odpovídá: „Už je příliš pozdě, můj synu. Císař ti ukáže pravou podstatu síly, on je nyní tvůj pán.“ Pro Sithy, služebníky temné strany Síly, je pravou podstatou Síly sloužit zlu, být otrokem hněvu. Podobně jako ctnost, i neřest má sklon k ovlivňování chování.  Lord Vader tak dlouho využíval strach a nenávist k tomu, aby dosáhl svého, že ho nyní využívá silnější nenávist a agresivita císaře samotného. Mistrovství lorda Vadera v ovládnutí temné strany Síly ho zároveň činí jejím otrokem.

Podobně jako tyranové má císař jediný cíl, namísto toho, stát se ctnostným, chce ovládnout věci a lidi, kteří jsou mimo jeho kontrolu. A protože nedokáže poznat co je opravdu dobré, jmenovitě ctnost, a co je opravdu špatné, jmenovitě neřest, postrádá stoickou moudrost.  A protože postrádá moudrost, tak nemá žádnou ctnost, a proto je plný neřesti. Protože nemá žádnou touhu moudrost získat, jeho mysl je naprosto zvrácená a jeho neřest je neléčitelná. Možným důsledkem toho je, že když ho lord Vader hodí do šachty reaktoru, tak to vypadá, že umírá v bolestech.

Rytíři Jedi využívají kázeň, odhodlání a trénink k tomu, aby ovládli sama sebe, a tak využili možnosti Síly. Naproti tomu Sithové podněcují svůj hněv a nenávist k tomu, aby ovládli temnou stranu Síly. Pasou se na svých negativních emocích, místo toho, aby se je snažili překonat. Nechtějí ovládnout sebe ale druhé, v zoufalém pokusu, který je dopředu odsouzen k neúspěchu, a který má vyplnit falešnou spokojeností z nadvlády a útlaku druhých chlad a temnou prázdnotu skrývající se za jejich maskou nebo pod jejich kápí. Stoikové by nikdy nepodlehli volání temné strany Síly, ale pravděpodobně by se cítili dobře mezi klidnými, ukázněnými a ctnostnými rytíři řádu Jedi.


William O. Stephens je profesorem filozofie a klasických a blízkovýchodních studií na Creightonově univerzitě v Omaha v Nebrasce. Píše o stoicismu, epikurejcích, ekologii a vegetariánství, o etice a zvířatech, sexu a lásce, o konceptu člověka, o stoicismu v popkultuře. Vede kurzy Stoicismus ve filmu a literatuře.


Autor: William O. Stephens
Originál: http://collegeofstoicphilosophers.org/show_book/PDF/StoicsStarWars

Překlad: EMa, www.uemy.cz, http://facebook.com/kavarnauemy/
Jedná se o amatérský překlad, veškeré vaše připomínky, podněty, návrhy, lepší verze překladu apod zasílejte prosím na ema at uemy.cz, děkuji.
Příspěvek vytvořen 156

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek