Deset bran – Brána sedmá

Originální příspěvek na FB tady: Deset bran – Brána sedmá

Deset bran – Brána sedmá

Tři brány Ko Bonga

Deset slavných koánů, Deset bran na cestě k osvícení, Deset bran k pochopení zenu. Deset bran korejského Zenového Mistra Seung Sahna. Tentokráte brána sedmá:

Tři brány Mistra Ko Bonga:

1) Slunce na obloze svítí všude.

Proč ho zakývá mrak?  

2) Každý má stín, který ho následuje.

Jak nevstoupíš na svůj vlastní stín?  

3) Celý vesmír je v jednom ohni.

Jakým druhem samádhí* unikneš spálení?

Mistr Seung Sahn píše:

První brána: Slunce svítí všude. Proč ho mrak zastiňuje?

Neulpívejte na slovech zenového mistra. Často mluví nesprávně, aby vyzkoušel studentovu mysl. Proč je tomu tak? Je to správně, nebo nesprávně? To jsou otázky protikladů. Když zafouká vítr, možná mrak slunce zastíní. Takový způsob myšlení všakl není dobrý. Prostě to vnímejte, užijte intuice.

Druhá brána: Každý má stín, který ho následuje. Jak můžete na svůj stín nevkročit?

Jak můžete vkročit nebo nevkročit? Proč mrak zastiňuje slunce? Jsou to otázky protikladů. Jsou zde proto, aby vyzkoušely studentovu mysl. V životě většinou užíváme mysl protikladů: mám rád, nemám rád, přicházení, odcházení, dobré, špatné. Tady s myšlením v protikladech pracujeme. Stanete-li se zcela jednotnou myslí, neexistují žádné protiklady. Můžete užít intuice. Kong-an je jako rybářova udice. Na háček se nastraží chutná potrava. Pokaždé, když ryba co chce, má hlad, napíchne se na háček a zemře. Vaše mysl obvykle také něco chce: chci tvrdý trénink, chci se stát dobrým zenovým studentem, chci se chovat správně z okamžiku na okamžik, chci dát dobrou odpověď. Takže chcete. Není to špatné chtění, je dobré. Ale když chcete, nezáleží na tom, jestli je to dobré nebo ne, jste už mrtví. Ptám se vás tedy: „Jak můžete nevkročit na svůj stín?“ Udržujte čistou mysl. Pokud ne, budete mít problém.

Třetí brána: Celý vesmír je v plamenech. Pomocí jakého druhu samádhí můžete uniknout uhoření?

Slyšel jsem, že kolem Země krouží satelity, které nesou atomové bomby. Když někdo zmáčkne špatný knoflík, bomby vybuchnou a tento svět zmizí. Jak byste v té chvíli zůstali na živu?

Kokoro - Srdce; mysl; duch

Kokoro – Srdce; mysl; duch

Ko Bong byl velký Zenový Mistr z dob vlády dynastie Sung v Číně. Dnes si ale povíme o jiném Ko Bongovi – učiteli Mistra Seung Sahna.

V Koreji se tři měsíce medituje a pak jsou tři měsíce volna. Během volna každý mnich shromažďuje peníze nebo stravu a přináší vše do kláštera. Když byl Ko Bong nováčkem, neměli zrovna žádné peníze a všichni se museli vydat mezi vesničany. Ko bong ale všechnu rýži, kterou si recitací sútry vyprosil, prodal, koupil si kořalku a opil se. Každý se vrátil do kláštera s pytlíkem rýže nebo peněz, Ko Bong přinesl jen víno. A navíc si, jak byl opilý začal stěžovat: „Tenhle klášter je špatný a mistr Mang Gong ničemu nerozumí! Je to žabař!“ Mistr na něho zakřičel: „A čemu rozumíš ty?“ Všichni ztichli a a sledovali co se bude dít dál. „Ko Bongu,“ pokračoval hlasitě mistr, „proč mne za mými zády neustále pomlouváš?“ Ko Bong vypadal udiveně a zaskočeně: „Mistře, nikdy jsem o vás neřekl ani slovíčko. Byla řeč o tom budižničemovi Mang Gongovi.“ „Mang Gongovi? Co tím chceš říct?“ křičel mistr, „Já jsem Mang Gong! Nebo je to snad někdo jiný?“ KATZU!!! zaječel Ko Bong tak hlasitě, že všem málem protrhl ušní bubínky.

Ko Bong byl považován za nejlepšího, ale také nejtvrdšího mistra zenu v Koreji. Jednu dobu učil pouze laiky, protože říkal, že mniši nejsou dost usilovní. Seung Sahn k němu přišel, aby si dal potvrdit svou zkušenost satori. Ukázal Ko Bongovi moktak (dřevěný bubínek) a zeptal se co to je. Ko Bong moktak vzal do rukou a udeřil na něj. Seung Sahn čekal, že to Ko Bong udělá a tak se ptal dál: Jak se mám učit zenu? Ko Bong odpovvěděl historkou o smyslu Bodhidharmova příchodu do Číny a odpovědí jiného mistra – cypřiš na dvoře. Co to znamená, ptal se. Seung Sahn to věděl, ale nedokázal odpovědět jinak než „nevím“. Ko Bong mu poradil: „Udržuj pouze tuto mysl nevím.“

________________

*Pozn.: Samádhi (sanskrt) stav intenzivního soustředění.

Příspěvek vytvořen 156

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek