Deset bran – Brána šestá

Originální příspěvek na FB tady: Deset bran – Brána šestá

Deset bran – Brána šestá

Odklepávání popela na Buddhu

Deset slavných koánů, Deset bran na cestě k osvícení, Deset bran k pochopení zenu. Deset bran korejského Zenového Mistra Seung Sahna. Tentokráte brána šestá:

Někdo přijde do zenového kláštera. Zapálí si cigaretu, vyfukuje kouř a odklepává popel na Buddhu. Pokud v té chvíli stojíte před ním, co uděláte?

  • Jak toho člověka poučíš?

Ten člověk pochopil, že nic není svaté ani nesvaté. Vše ve vesmíru je Jedno, on je také tím Jedním – vše je tedy dovoleno. Popel je Buddha, Buddha je popel.

Jenže jeho pochopení není úplné. Neporozuměl ještě tomu, že všechny věci jsou takové, jaké jsou – popel je popel, Buddha je Buddha. Je připoután k „prázdnotě“ a ke svému zenovému pochopení.

Ať mu řeknete cokoliv, ať se ho jakkoliv budete snažit poučit, prostě vás praští (jako zenový mistr minulosti). Když mu to vrátíte, udeří vás o to víc (je velmi silný). Jak ho vyléčíte z jeho iluze?

Protože jste studenti zenu, jste zároveň učitelé zenu. Kráčíte ve stopách bodhisattvy, jenž přísahal zachránit všechny bytosti před utrpením. Člověk odklepávající popel na Buddhu trpí falešným názorem – musíte mu pomoci pochopit pravdu, že všechny věci ve vesmíru jsou takové jaké jsou. Jak to uděláte?

Když připustíme, že soška Buddhy je jen soška Buddhy a popel je jen popel a víme dále, že Buddha řekl, že „tělo Buddhy“ proniká všemi sférami Dharmy a že vše ve vesmíru má „buddha-nature“, buddhovu podstatu – „buddhovství“, kam jinam má tedy onen člověk odklepávat popel ne-li na „tělo Buddhy“? Ten člověk věří, že koná správně. Jak mu pomůžete zbavit se téhle iluze? Jakmile mu začnete něco vysvětlovat, praští vás. On ví a věří, že „buddhovství“ je pravdou beze slov, mimo slova.

Mistr Seung Sahn píše:

To je velmi známý kong-an. Přesto mu však i mnozí starší studenti nerozumí. Půjdete-li však pořád přímo – nevím – a zkoušíte, zkoušíte a zkoušíte, pak projdete i touto bránou. V tomto kong-anu si člověk s cigaretou myslí: „Již jsem osvícen. Jsem již Buddha, Dharma i pravá cesta.“ Je silně připoutaný ke svému názoru, že dosáhl univerzální podstaty a osvobodil se od života a smrti. Žádný život, žádná smrt – dosáhl jednoho bodu. Má však problém, protože je k tomuto bodu, k prázdnotě, připoutaný.

Jak řekl jeden významný učitel: „Jedna vedle druhé, každá věc je dokonalá, jedna vedle druhé, každá věc to má.“ Například tohle je hůl. Podstata holi a vaše podstata – jsou stejné? Když přemýšlíte, vaše mysl a moje mysl se liší. Odetnete-li veškeré myšlení, jsou vaše i moje mysl stejné. Jestliže na 100% udržujete mysl nevím – jdete pořád přímo – nevím – je vaše mysl nevím, moje mysl nevím a mysl nevím všech lidí stejná mysl nevím. Veškeré myšlení této stejné mysli nevím je již odetnuto. Zastavíte-li myšlení, je to nemyšlení. Nemyšlení je prázdná mysl. Prázdná mysl je před myšlením. Vaše mysl před myšlením je vaše podstata, moje mysl před myšlením je moje podstata – podstata všech je tedy stejná podstata, Jestliže na 100% udržujete čistou mysl, jste vesmír a vesmír jste vy. Vy a všechno jste jedno. Říkáme tomu prvotní bod. Prvotní bod se tedy nazývá Nevím. Říká se mu také mysl, Buddha, Bůh, přirozenost, podstata, absolutno, energie, svatost nebo vědomí. Skutečný prvotní bod však nemá jméno ani formu. Není zde žádná řeč ani slovo, protože prvotní bod je před myšlením. Pouze na 100% udržujte mysl nevím, potom jste vy i všechno ostatní jedním.

Když tedy udržujete čistou mysl, tato hůl a vy – jste stejní, nebo se lišíte?

Rozumíte tomuto bodu? Jste-li připoutáni pouze k tomuto bodu, není žádné vy, žádné já, žádná mysl, žádný Buddha, vůbec nic. Myslíte si tedy: „Aaaach, jsem již osvícen!“ Možná klidně přijdete do chrámu, zapálíte si cigaretu a budete odklepávat popel na Buddhu – žádný problém. Nerozumíte však své správné situaci, správnému jednání a správnému vztahu z okamžiku na okamžik. Každodenní mysl je zenová mysl. Tento člověk dosáhl pouze osvobození od života a smrti. Nechápe však své správné jednání. Je třeba udělat další krok. Odklepává-li popel na Buddhu, co v té chvíli uděláte? Jak ho poučíte?

Příspěvek vytvořen 156

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek