EMa vs Hledači

Mladý novic, který byl právě přijat do kláštera, řekl zenovému mistru: „Jsem v klášteře. Ukážete mi prosím cestu k osvícení?“ Mistr se zeptal: „Snídal jsi už?“ Novic odpověděl: „Ano, už…

Lásko!

Lásko,dnes voníš po rybízu.Jediný pohled, oči se střetly,šumění lesa, prsty se vpletly,staleté stromy seslaly mízu. Lásko,studená chladná voda,žene se kopcem dolů.Zapletlý věnec stvolů,v jedno nám srostla těla. Lásko,Nahé kořeny stromů,kamínky…

Vrba

Ztuhlé vrypy vrásek,letokruhy naděje,příčetné kroniky smutku,co den, to rok,vlasy jak peřeje,divoké bílé vskutku. Na mezi křížek,vítr a divoká máta,z kaluží pijí vosy,co krok, to rok,zrádná života blatav soukolí skřípou osy.…

Na poli

Zteřelý strom,krabatá ruka prohnilá,hluboké brázdy, jizvy mládí,on na to mládí vzpomíná. Poslední květ,miska vah malá rozbitá,podzimní dechy slunce krátí,postava polem klopýtá. Široký lán,tabula rasa zblácená,křížku na mezi chybí svatí,půda je…

.

napružen sedět a chlupy zježené nervózní tikot hodin na prsou leží celý svět z kamene přidušen krbu komín topit se v medu bažiny volání hlaveň se tulí spánku probdělé noci…

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek