EMa vs Hledači

Mladý novic, který byl právě přijat do kláštera, řekl zenovému mistru: „Jsem v klášteře. Ukážete mi prosím cestu k osvícení?“ Mistr se zeptal: „Snídal jsi už?“ Novic odpověděl: „Ano, už…

Vrba

Ztuhlé vrypy vrásek,letokruhy naděje,příčetné kroniky smutku,co den, to rok,vlasy jak peřeje,divoké bílé vskutku. Na mezi křížek,vítr a divoká máta,z kaluží pijí vosy,co krok, to rok,zrádná života blatav soukolí skřípou osy.…

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek